Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Monday, September 7

Membina Mahmudah


Seseorang bertanya: "Bagaimana membina sifat mahmudah (positif/terpuji) dalam diri?".


Jawapan saya mudah: "Ingat mati !"


No comments: