Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Monday, August 17

Memujuk Hujan
Anakanda...

tatkala dirimu lemah tak terdaya

bermunajatlah pada Dia

Yang Maha Kaya

nanti jiwamu kan sentosa

dan ilham pun bercurahan

memujuk hujan

No comments: