Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Wednesday, July 29

SaljuLama tidak bermain dengan grafik.... persekitaran epal hijau ini tampak 'damai' sekali.
o
Bayangkan ini kulit depan karya saya. Setiap halaman di dalamnya pula berwarna hijau lembut yang menenangkan. Terdapat pula laman-laman yang memainkan muzik tertentu (seperti suara burung, ombak dan paluan gong di hari konvokesyen) dan mengeluarkan aroma tertentu (seperti epal segar... pandan dan udara segar di kawasan pergunungan) apabila lembarannya dibuka untuk menghidupkan mood pembacaan. Saudari pasti tak sabar untuk 'menghazamnya' bukan... :)
.
o

1 comment:

Anonymous said...

bukankah hijau itu warna syurga:)