Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Thursday, May 21

Seminar Keluarga Islam


*26-27 Mei 2009

*Dewan Besar IKIM


Sesi I : Hakihat Semasa Keluarga di Malaysia

Sesi II: Baik Buruk Bentuk-bentuk Penjagaan Anak Masa Kini

Sesi III: Teknologi Maklumat dan Komunikasi: Panduan untuk Keluarga

Sesi IV: Memperkasa Anak untuk Cabaran di Luar Rumah


Forum "Piagam Keluarga sebagai Asas Pembinaan Keluarga Sejahtera"

No comments: