Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Saturday, May 9

Hikmah
Hamba yang degil, hawa nafsunya perlu dipukul dengan tongkat, tetapi orang yang baik, cukup dengan menggunakan kata-kata.

~penyair~*Sumber: Imam al Ghazali, (2002). Minhajul abidin, terjemahan Zakaria Adham, Kuala Lumpur: Victoria Agencie

No comments: