Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Friday, May 1

Hati-hatiHati-hati dengan pemikiran anda, ia akan menjadi percakapan anda.

Hati-hati dengan percakapan anda, ia akan menjadi perbuatan anda.

Hati-hati dengan perbuatan anda, ia akan menjadi keterbiasaan anda.

Hati-hati dengan keterbiasaan anda, ia akan menjadi sifat anda.


~Mohd Fadzilah Kamsah & Rahmat Ismail~*Sumber:

Mohd Fadzilah Kamsah dan Rahmat Ismail, (1996). Kecemerlangan mendidik anak, Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors Sdn Bhd.

No comments: