Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Saturday, April 11

Amanat“Apabila seseorang telah memberitahu sesuatu perkara, lalu ia pergi, maka itu adalah suatu amanat (tidak boleh disebarkan).”


~terjemahan hadith riwayat at-Tirmidzi~


*Nota: Untuk bacaan lanjut, sila rujuk artikel Variasi akhlak yang membina kekuatan dan merosak persaudaraan Islam dari Pejabat Mufti BruneiNo comments: