Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Tuesday, March 17

Tradisi dan PerubahanKehebatan ulama dan umara berganding ilmu dan kebijaksanaan, kreatifnya ilmuan, karyawan dan seniman dalam melahirkan karya-karya yang dijadikan sumber rujukan, menyepadukan ilmu mengurus diri dan ilmu mengurus sistem, berkembangnya tradisi muzakarah yang berdaya menampung perbedaan dan persamaan menyebabkan konsep ulul-albab membudaya, jiwa tafakur dan tadabbur menyubur dan akhirnya menyebabkan Barat terhutang ilmu kepada khazanah Islam


~Prof. Dr. Sidek Baba~
Ambilan: Sidek Baba, (2009). Melayu perkasa Shah Alam: Alaf 21

No comments: