Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Friday, March 20

Soalan
Perjalanan sesingkat ini...di mana penghujungnya?


Masa yang berlari... terdayakah dikejari?
m
Apa yang dicari.. apa yang diburu... benar atau keliru?

Nikmah rahmah melimpahi... cukupkah sudah disyukuri?

Kehidupan yang sementara ini... apakah yang diisi?

Bahagia dan berjaya... itukah yang ditemui?

Kesepian di alam barzakh nanti... siapakah pula yang sudi menemani?


No comments: