Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Thursday, June 12

Peniaga Contoh

Makan apa saja hanya dengan RM 2.00 di kedai makan milik En. Khalid Ahmad di Terminal Feri Kuala Kedah, Kedah.

No comments: