Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Saturday, March 1

Politik?
Politik dalam bahasa mudahnya - 'banyak taktik' atau 'himpunan strategi yang digunakan untuk mencapai matlamat dalam situasi tertentu'. Maaflah sekiranya definisi saya tersasar jauh, tapi itulah yang difahami oleh 'lay man' seperti saya tentang politik.Justeru, jika saya menggunakan kerangka tersebut, asas utama politik adalah matlamat, strategi dan pelakunya (manusia). Tanpa matlamat yang betul, strategi dan pelakunya sangat berpotensi merosakkan diri sendiri dan orang lain. Matlamat yang betul pula tidak akan tercapai tanpa strategi yang 'betul'. Dalam pada itu, matlamat yang 'betul' dan strategi yang 'betul' hanya dapat dilaksanakan oleh manusia yang betul-betul 'betul'.

No comments: