Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Saturday, November 3

Santai

Santai dalam Tesaurus Bahasa Melayu Dewan didefinisikan sebagai bebas, rehat, lapang, senggang, lega dan terluang. Keunikan setiap individu menjadikan perkara yang dianggap santai adalah berbeza di antara satu sama lain. Aktiviti merempit mungkin dianggap santai bagi seorang Mat Rempit tetapi mengerikan untuk seorang kaki bangku yang fobia dengan motorsikal. Membaca dan membahaskan buku-buku bernuansa ilmiah dan agama pula mungkin dianggap sebagai aktiviti santai bagi seorang ahli akademik dan pemikir tetapi membosankan bagi seorang yang malas membaca dan berfikir.

No comments: