Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Wednesday, October 31

Menjana Perubahan

Manusia sentiasa berubah dan perlu sentiasa berubah. Bagaimanapun, tingkat kesediaan manusia untuk berubah berbeza di antara satu sama lain. Majoriti manusia lebih suka berada di dalam zon selesa. Hanya sebilangan kecil saja yang bersedia menjadi perintis kepada perubahan tersebut dan bilangan kecil inilah yang lazimnya mencipta kejayaan demi kejayaan.

No comments: