Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Friday, November 16

Orang yang Kaya

Orang yang kaya adalah orang yang tidak mempunyai sebarang hutang dan tidak memerlukan apa-apa selain yang dimilikinya.


Trend masakini melihat gejala sebaliknya berlaku. Pemilikan aset kediaman, kenderaan dan perniagaan berkadar langsung dengan beban hutang yang ditanggung. Semakin tinggi nilai aset, semakin tinggi beban hutang yang ditimbunkan. Dalam kata lain, ramai orang hanya mampu bergaya dengan aset yang sebenarnya dimiliki oleh pemiutang yang didominasi oleh institusi perbankan.


Persoalannya, perlukah budaya ini diteruskan dan siapakah orang yang sebenar-benarnya kaya?

No comments: