Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Monday, November 19

Kambing

Andai kau kambing

jadilah kambing yang putihsetiap helai bulumu

setiap isipadu tulang dan dagingmu

setiap molekul hatimu

sejernih kristal
putih bersih
bercahaya

No comments: