Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Friday, July 6

Kuatkah Lelaki?


Wanita sering dilabel sebagai kaum yang lemah. Namun, benarkah wanita itu benar-benar lemah? Lelaki pula sering dilabelkan sebagai golongan yang kuat.. gagah.. cool.. macho.. dan yang semakna dengannya. Namun, adakah lelaki benar-benar kuat: kuat jasmaninya, cergas langkahnya, tajam fikirnya, tepat firasatnya, cekap gerak-kerjanya dan teguh peribadinya? Mampukah lelaki memimpin diri sendiri, keluarga dan masayarakatnya dalam membina peradaban yang terpuji?

Mungkinkah dalam dekad kebelakangan ini... seperti juga Barat... kita terlalu fokus kepada wanita (feminisme) sehingga hampir mengabaikan usaha untuk memperkasa lelaki sedari kecil?

 Tepuk papan kekunci... tanya Google!  (kalau di situ ada jawapannya).


No comments: