Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Thursday, April 12

Pisau Cukur


Dahulu, gelaran pisau cukur sinonim dengan wanita. Hari ini, situasinya berbeza. Lelaki juga mula mendominasi gelaran pisau cukur. Malah, cukurannya lebih halus dan licin, bersesuaian dengan kecanggihan teknologi pisau cukur masakini.

No comments: