Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Monday, April 30

Demi Satu


Belajar usah jemu.. dan bertindaklah berasaskan ilmu.. bukan taqlid melulu..
agar diri terpandu.. melerai buntu ragu pilu..demi Satu.

No comments: