Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Thursday, November 10

Titian Ilmu I


Ramai orang belajar tetapi berapa ramai yang seronok belajar? Ramai orang pernah gagal dalam peperiksaan, namun berapa ramai yang redha dengan kegagalan tersebut? Ramai orang mendapat markah yang tinggi dalam peperiksaan, namun berapa ramai orang yang menterjemahkan ilmu yang ada untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna? Ramai orang berjaya dalam hidup dengan ilmu yang dimilki, namun berapa ramai pula yang tahu bersyukur dan membantu orang lain untuk meraih kejayaan? Dan.. berapa ramai pula yang semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi juga ketaqwaannya kepada Allah?Pokok pangkalnya bertolak dari satu titik persoalan: "Ikhlaskah kita dalam menimba ilmu?".

No comments: