Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Saturday, April 30

Hadith OnlineLaman koleksi terjemahan hadith dalam Bahasa Inggeris ini disediakan oleh Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Secara keseluruhan, ianya agak komprehensif dan memudahkan rujukan hadith dibuat. Bagaimanapun, catatan asal dalam Bahasa Arab tidak disediakan.

Berikut antara koleksi hadith yang boleh dicapai dari laman web ini:

  1. Sahih Bukhari  2. Sahih Muslim  3. Al-Muwatta  4. Sunan Abu Daud  5. Hadith Qudsi  6. Hadith 40 Imam Nawawi  7. 500 hadith  8. Lain-lainNo comments: