Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Friday, November 19

Kenapa ya?
Kenapa ya... meskipun dalam filem ataupun drama yang bernuansakan agama, suami isteri akan saling meninggikan suara apabila berkonflik atau bertelagah. Bukankah tanggungjawab sosial dunia hiburan dan perfileman yang paling utama adalah mendidik dan menyuburkan budaya mulia dalam masyarakat?

1 comment:

Durratul Husna said...

Kesian tengok gambar, meow ni nak kena tembak