Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Thursday, July 22

Kepemimpinan & Kepengikutan
Dalam kebanyakan masa, pemimpin memimpin dan pengikut mengikut.

Namun, adakalanya, pemimpin perlu dipimpin dan pengikut.. perlu diikut.


No comments: