Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Friday, May 28

Beza Antara Kita
Pemaaf adalah sifat kami ketika menjadi raja

darah tertumpah ketika kamu menjadi penguasa

biarkan ada perbezaan ini di antara kita

kerana setiap bejana menjadi basah oleh isinya.


~ penyair~
* petikan dari buku: Yusuf Al-Qardhawi, (2007). 12 peribadi cemerlang Ibadurrahman: Ciri yang disebutkan oleh Allah 1500 tahun dahulu, Kuala Lumpur: Blue T. Publications Sdn. Bhd.
* Foto: Mekah 1937.

No comments: