Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Wednesday, April 14

Katakan Padaku..


Katakan padaku
siapakah dia
yang lebih kaya
dari hamba yang bersyukur
damai luhur

dan siapakah pula
yang lebih miskin
dari manusia tamak
kufur congkak?No comments: