Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Saturday, February 13

Bisikan Rindu
Hatiku tertinggal di tanah Toyyibah

rindu berlabuh dalam pasrah.

Penantian bukan satu penyeksaan

tapi - keindahan.

No comments: