Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Sunday, January 10

Sabar & Iman
Sabar dengan iman ibarat kepala manusia. Tiada tubuh bagi orang yang tiada kepala dan tiada iman bagi orang yang tiada kesabaran~ Saidina Ali K.W.~


No comments: