Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Sunday, January 24

Kekayaan Hati Budi

Bahagialah yang miliki kekayaan hati budi..kerna Allah bersamamu..wahai para muttaqin.

Bahagialah yang miliki kekayaan hati budi.. kerna Allah bersamamu..wahai para mukhlisin.No comments: