Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Tuesday, December 1

Satu Pilihan


Kejahatan boleh saja.. dibalas kejahatannamun seorang hakim..

dia memilih - menegak keadilandan seorang guru..

dia memilih - mencanai ihsan.. membangun peradaban.


No comments: