Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Monday, August 24

Persidangan Malindo-Nusantara I
Tarikh : 17-18 November 2009,

Masa Sidang – 2 hari

Tempat: Universitas Andalas, Padang, Sumatera, Indonesia.

Anjuran UKM-Univ. Andalas Padang, Sumatera


Tema:Dinamika pembangunan sosial-ekonomi-politiknusantara kontemporer dan cabaran abad-21


Subtema
i. Gerakan sosial politik semasa

ii. Persekitaran lestar

iiii. Pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia

iv. Autonomi daerah dan desentralisas

iv. Politik serantau

vi. Isu-isu global semasa


Yuran penyertaan dari Malaysia: RM300

Yuran pelajar (Siswazah) Malaysia: RM200
Yuran perserta Malaysia tanpa bentang: RM200
Yuran pelajar Malaysia tanpa bentang: RM100

Yuran peserta antarabangsa USD200.00


Peserta digalakkan membuat pembayaran sebelum atau pada 2 November 2009 untuk membolehkan kertas kerja dimasukkan dalam PROSIDING. Cara pembayaran akan dimaklumkan kelak.


Tarikh akhir penerimaan abstrak 30 September 2009

Tarikh pengumuman abstrak yang diterima/tolak 5 Oktober 2009

Tarikh akhir Penerimaan kertas kerja lengkap: 2 November 2009


Format penulisan

a. Abstrak – sekitar 200 perkataan

b. Kertas lengkap: 10-15hlmn (1.5 spacing), font Times New Roman, saiz 12

c. Butiran diri diperlukan semasa menyerahkan abstrak; nama, tajuk kertas, email, institusi, alamat, nombor telefond.


iv. Bahasa: Bahasa Melayu, Indonesia atau Inggeris


Sila email abstrak dan kertas kerja lengkap anda kepada email:
su_hana71@yahoo.com


Prosiding akan disediakan dalam bentuk CD


Sebarang Pertanyaan, sila email:
su_hana71@yahoo.com atau kartini_khalid@hotmail.com

No comments: