Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Friday, June 5

Kalam Terindah


Dan jika sekiranya pohon-pohon di muka bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta), ditambah kemudiannya dengan tujuh lautan lagi, nescaya tiada habis kalimah Allah (dituliskan). Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.


~Terjemahan maksud ayat Surah Luqman ayat ke-27~

No comments: