Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Thursday, June 11

Relung Duka III

berat mata yang memandang.... berat lagi bahu yang memikul...
apa mungkin.... nyawa manusia kini lebih murah dari sekilo gula?

sungguh... kita hanya memandang...sedang mereka yang merasa..No comments: