Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Sunday, April 19

Niat


Dari Amirul Mukminin Umar al Khatab R. A. katanya: Aku dengar Rasulullah SAW bersabda: "Hanya segala amal dengan niat dan bagi tiap-tiap seseorang apa yang ia niatkan. Maka barangsiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka barangsiapa yang hijrahnya bagi dunia yang ia akan memperolehinya atau perempuan yang ia ingin mengahwininya, maka hijrahnya kepada apa yang ia berhijrah kepadanya itu".


~Terjemahan hadith pertama dalam Hadith 40 susunan Imam an-Nawawi~* An-Nawawi, 1996. Hadith 40, terjemahan Mustafa Abdul Rahman, Shah Alam: Dewan Pustaka Fajar.

No comments: