Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Thursday, March 26

Matematik"Kenapa apabila membahagi nilai pecahan kita perlu terbalikkan nilai pecahan yang kedua dan kemudiannya didarabkan?"
Berikut merupakah satu daripada persoalan Cikgu Kumaravalu ketika membentangkan dapatan kajian kualitatifnya berhubung pembelajaran matematik di sekolah.
Pendekatan pembelajaran matematik perlu diperhalusi kembali. Antaranya, pembelajaran matematik tidak sewajarnya terhad dalam menyelesaikan masalah menggunakan formula matematik yang diwarisi sebaliknya menjadikan pelajar memahami konsep di sebalik formula tersebut. Ini penting agar pelajar memahami konsep matematik dengan baik, berupaya menyelesaikan masalah aplikasi matematik dengan mudah serta melihat matematik sebagai subjek yang menyeronokkan. Guru juga sewajarnya menggalakkan pelajar meneroka formula baru yang lebih mudah seperti formula mendarabkan angka yang besar menggunakan sistem garisan oleh Adiputra. Pastinya Adiputra tidak dapat mencipta formula tersebut tanpa memahami konsep matematik terlebih dahulu.
Apapun... sebelum itu, terdapat satu lagi persoalan yang belum terjawab - adakah guru-guru matematik sendiri memahami konsep di sebalik setiap formula yang diajarnya saban hari?
No comments: