Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Wednesday, March 4

Islam untuk Siapa?Seorang saudara baru bercerita tentang teman senegaranya:


Seorang penganut ajaran Kristian baru memeluk agama Islam lalu berhijrah ke Arab Saudi untuk bekerja dan mempelajari agama dengan lebih mendalam. Setibanya di sana, seorang lelaki Arab berkata kepadanya:


" Why you convert to Muslim? There is no black people in Islam".


Kecewa dengan penyataan tersebut dan ditambah lagi dengan iman yang masih goyah, dia segera pulang ke negara asalnya dan kembali kepada agama Kristian.

No comments: