Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Monday, March 17

Putih
Mereka bertanya

apa warnaku

hijau atau biru?Bagiku

warna apupun, cantik belaka

andai bijak mencoraknyaNamun dalam aneka warna

cuma satu yang kupilih - Putih!

No comments: