Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Wednesday, March 19

Makmur Aman Sejahtera
Ya Allah...

pimpin kami pada jalan-Mu yang lurus itu

selamanyaYa Allah...

jangan biarkan kami

meski sedetik cuma

No comments: