Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Sunday, February 24

Tetapi yang anehnya dengan pendidikan kini...
Kita memiliki teknologi, tetapi hilang hubungan sosial dan akal budi

Kita berjaya membangunkan insan tinggi intelek, tetapi rendah nilai keinsanan

Kita berjaya membangunkan insan celik S& T, tetapi buta agama dan budaya

Kita berjaya membangunkan alam, tetapi mematikan insan

Kita berjaya memerdekakan negara, tetapi memiliki jiwa hamba

Kita kaya dengan harta, tetapi miskin akal budi

Kita berjaya mengurus dunia, tetapi daif dalam mengurus untuk ke akhirat


~Prof. Dr. Mohd Yusof Othman~


* Modal Insan Faktor Pembangunan Negara, Bengkel Kaunseling Kebangsaan, UKMNo comments: