Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Friday, February 15

Ababil Zaman
Cukup sudah tuan

kita mengusung pahlawan

bersama 'keranda terbang'
atas nama pengorbanan

rentung sebelum berjuang


Tiba sudah masanya

kita gempur kedajalan

cuma dengan satu butang

Biar pecah bersepaian
menara kesombongan

biar luluh berserakan

Merapi kedengkian
si angkuh Abrahah itu

dengan Ababil zaman

milik akal sendiri

No comments: