Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Wednesday, March 5

Antara Keluarga & Kerjaya


Malaysia kini telah menyaksikan peningkatan wanita dalam sektor pekerjaan daripada 37.2% (1970), 46.8% (1995) setrusnya 51.6% (2005). Sehubungan itu, mengimbangi tanggungjawab antara kerjaya dan keluarga merupakan satu cabaran berterusan.
~Dr. Siti Aishah Hassan, UPM~

No comments: