Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Friday, March 7

Sekali Air Bah...

Ramai orang berubah menjadi lebih positif secara drastik dan kembali menjadi negatif juga secara drastik. Perubahan yang kekal lazimnya berlaku apabila disertai dengan ilmu yang benar dan kefahaman yang jitu, bukan sekadar ikut-ikutan.

No comments: