Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Tuesday, February 26

Tanya Pada Bulan

Oh Bulan!
apa mungkin ku di planet lain
bulan-bulan mengambang, 24 jam...

Oh Bulan!
mana bintang?
tanpa bintang... serimu nanti hilang...

No comments: